Skip to content Skip to navigation

বিন্দু

বিন্দু

Writer: 
Ms. কুসুমাঞ্জলি শৰ্মা

শৰীৰ নালাগে
আখৰ হৈ আহা
এখন শব্দময়ী প্ৰেমৰ অভিধান লিখিম
লিখিম এক নিটোল কবিতা
মুৰ্তমান কৰি তুলিম
এক চিৰন্তন মহাকাব্যিক প্ৰেমিক ৰূপত
প্ৰতিটো শাৰীত ভাঁহি থাকিব শব্দৰ সুগন্ধি
প্ৰেমৰ সামূদ্ৰিক লহৰত কৰিম জুৰুলি জুপুৰি
অহৰহ
জুনুক জুনুককৈ বাজি থাকিব প্ৰেমৰ জুনুকা

মাথোন আখৰ হৈ আহা